Izberite vaš jezik

Aron

»Sodelovanje v reševalnih akcijah in spoštovanje Kodeksa ARON je dolžnost vsakega člana ZRS.« Tako se glasi 10. člen Kodeksa ARON, ki ga je upravni odbor Zveze radioamaterjev Slovenije sprejel na svoji seji 14. marca 1992. Poslanstvo radioamaterjev je pomoč pri zagotavljanju zvez v izrednih razmerah, ki nastanejo zaradi naravnih pojavov ali drugih faktorjev. Vsak radioamater se je dolžan odzvati klicu na pomoč in pomagati po svojih zmožnostih.

Tudi mozirski radioamaterji smo v svojih 50 letih delovanja že večkrat pokazali čut do sočloveka in pomagali takrat, ko je bilo najtežje. Že aprila leta 1972 smo v radioklub preko radijskih valov sprejeli poziv bosanskih radioamaterjev, da se v mestu Bjelina potrebujejo zdravila ob epidemiji črnih koz. Poziv smo posredovali avstrijskim radioamaterjem, vendar v tistem trenutku  nismo mogli zagotoviti pomoči, ker celotna Avstrija ni imela omenjenih zdravil. Kasneje se je izkazalo, da so zdravila pravočasno prispela v Bjelino od drugod. Med naše največje akcije gotovo štejemo pomoč ob poplavah novembra 1990. Zaradi katastrofalnih poplav, ki so Zgornjesavinjsko dolino doletele 1. 11., so bile prekinjene vse povezave po  takrat še enotni Občini Mozirje. Radioamaterji smo bili prvi, ki smo vzpostavili stik med takratno Krajevno skupnostjo Luče in Mozirjem. Luče so jo med omenjenimi poplavami v Zgornjesavinjski dolini najbolj skupile, prizadeta pa je bila praktično cela Zgornjesavinjska dolina. Za pomoč ob poplavah je Radioklub Mozirje leta 1991 prejel bronasti znak Civilne zaščite.

Veliko humanitarnih radijskih zvez smo opravili tudi po letu 1991, ko so po Balkanu potekale različne vojne na področju bivše Jugoslavije. S svojim tehničnim znanjem, predvsem pa z opremo, smo mozirski radioamaterji pomagali mozirskim gasilcem med več dni trajajočo intervencijo, ob eni največjih naravnih nesreč v novejši zgodovini na področju Republike Slovenije, žledolomu februarja 2014. Gasilec, sicer tudi radioamater našega kluba, je ob izpadu električne energije v Gasilskem domu Mozirje pomagal pri vzpostavitvi zasilne, t. i. dežurne sobe, s katere je nato vodil enote po terenu, zbiral informacije s terena ter ekipe gasilcev usmerjal na nove lokacije. Uporabil je svojo radijsko postajo, sprogramirano na ZARE frekvenčna območja, svojo doma izdelano anteno in antenski stolp ter nekaj klubskega antenskega pribora (kabli, konektorji …). Z radijsko postajo Yaesu FT7800 ter antenskim priborom smo pripomogli tudi k kakovostnejši intervenciji gornjegrajskih gasilcev med vetrolomom decembra 2017.  S pomočjo mozirskih gasilcev smo v Gasilski dom Gornji Grad prepeljali vso potrebno opremo, da so domači gasilci lahko med tako obsežno intervencijo delovali na način štabnega vodenja intervencije.

Tudi v mirnejšem obdobju z drugimi silami za zaščito in reševanje dobro sodelujemo. V Gasilskem domu Mozirje smo leta 2014 sodelovali pri posodobitvi antenskega sistema. Donirali smo jim antenski nosilec, ki ga sami nismo  potrebovali, z našim antenskim analizatorjem pa smo preverili, če antene na novih lokacijah delujejo tako, kot morajo. Gasilci so nam v zahvalo že večkrat odstopili  svojo dvorano, da smo lahko izvedli svoja usposabljanja.

Ekipa ARON v Radioklubu »Mozirje« S51DSW je bila ustanovljena leta 2008 in jo že več let vodi Miro Prašnikar – S52ON. V ekipi je približno 15 članov, ki so vseskozi v pripravljenosti, da v čim krajšem času lahko pričnejo z delom pri radijski postaji z domače, po potrebi pa tudi z začasne lokacije, saj smo ekipo opremili z baterijskimi akumulatorji, ki zadostujejo za samooskrbo z električno energijo za nekaj ur. En član je tudi član regijske ARON ekipe zahodno štajerske regije. Ta ekipa v primeru večjih naravnih nesreč deluje v prostorih Regijskega centra za obveščanje (ReCO) Celje,  kjer zbirajo informacije od radioamaterjev s terena in jih posredujejo naprej na ReCO, ki nato na teren pošlje ustrezno službo sistema ZiR.

Zadnjih nekaj let v organizaciji Zveze radioamaterjev Slovenije v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu poteka enodnevni seminar na temo organizacije ARON, dela z novejšimi tehnologijami za komunikacijo med radioamaterji ter izmenjave izkušenj iz akcij drugih ARON ekip. Seminarja se z delegacijo nekaj članov udeležujemo vsakoletno. Poleg seminarja pa v klubu enkrat ali dvakrat letno organiziramo tudi vaje ekipe ARON, na katerih preverjamo predvsem delo z začasnih lokacij v naravi na področjih, ki so slabo pokrita z mobilnim signalom in predstavljajo tudi nekoliko trši oreh pri vzpostavljanju zvez med radioamaterji.

Kljub temu da je tehnologija napredovala do te mere, da skoraj iz katerega koli konca sveta informacija na drug, še tako odročen konec, potuje le delček sekunde, se žal vse pogosteje dogaja, da ob vremenskih neprilikah ali kakšnih drugih pojavih komercialna telekomunikacijska omrežja padejo in so neuporabna. Tu pa nastopimo radioamaterji, ki imamo znanje in tehnologijo, da omogočimo prenos najnujnejših informacij v Amatersko radijsko omrežje za nesreče (ARON).

  • Ogledov: 1058