• Stran je v izdelavi

Izberite vaš jezik

Izjava o zasebnosti

Skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, uradna besedila z zakonodajnega,upravnega in sodnega področja niso avtorskopravno varovana. Zato se dokumenti, objavljeni naspletnih straneh Radiokluba Mozirje, lahko reproducirajo, priobčijo javnosti,distribuirajo, dajejo v najem in predelajo, pri čemer se mora v primeru uporabe prosto dostopnihinformacij javnega značaja navesti naslednji vir podatkov: »Radioklub Mozirje«.
Webmaster se bo trudil, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na teh spletnih straneh, vendar ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost, uporabniki pa objavljenovsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti administrator niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

 

 
 

Kdo obdeluje osebne podatke?

 Radioklub Mozirje, E-pošta: Radioklub Mozirje S51DSW
Katere podatke obdelujemo?
 (a) Obisk spletne strani

Kaj: Ob vsakem obisku spletne strani Radiokluba Mozirje se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Informacijski pooblaščenec tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Zakaj: Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Koliko časa: Podatki se hranijo 30 dni od obiska spletne strani

(b) Podatke o uporabniku

Pri registraciji uporabnika se z namenom evidence in hierarhičnega dostopa do določenih vsebin hranijo naslednji obvezni podatki:

Obvezni podatki: ime in priimek, uporabniško ime, E-poštni naslov, radioamaterski klicni znak, grid lokator, letnica pridobitbe prve radioamaterske licence, naslov, mesto, država, datum rojstva

Neobvezni podatki: telefonska številka, spletna stran, opis osebe 

Zakaj obdelujemo osebne podatke? zaradi varnosti spletnega mesta, statistike spletnega mesta in zaradi ločenega dostopa do podatkov glede na hierarhijo ki je razdeljena na: upravni odbor, nadzorni odbor, člane kluba in na obskovalce spletne strani
Komu posredujemo podatke?

Podatkov ne posredujemo nikomur, spletno mesto vzdržujemo člani kluba, podatkov ne posredujemo v tretje države.

Do podatkov lahko dostopa le ponudnik spletnega gostovanja, kjer gostujemo spletne strani in imamo registrirano domeno.

Koliko časa bomo podatke hranili? Podatke o registraciji in soglasjih bomo hranili trajno
Katere pravice imate posamezniki?
(b) Prijava kršitev, pripombe in vprašanja 

Kaj: Na spletni strani Radiokluba Mozirje lahko posameznik prek elektronske pošte poda prijavo zaradi kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Na elektronsko pošto lahko naslovite tudi vaše pripombe in vprašanja. 

Zakaj: Radioklub Mozirje potrebuje vaš naslov elektronske pošte, da vam lahko odgovori na vaša vprašanja ali pripombe oz. vas lahko obvesti o ugotovitvah v zvezi z vašo prijavo. Posameznik pa lahko vpiše tudi svoje ime in priimek, vendar ti podatki niso obvezni.

Koliko časa: Rok hrambe je odvisen od vrste postopka in pravnih podlag, ki urejajo poslovanje in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva.

 

 UO Radiokluba Mozirje 

Za več informacij nam lahko pišete na Radioklub Mozirje S51DSW

 

  • Ogledov: 979