Izberite vaš jezik

Vodstvo kluba skozi zgodovino 1968-2022

1968–1971
Predsednik: Janez Žagar
Upravni odbor: Milan Kopitar (tajnik), Julka Završnik (blagajničarka), Milan Praznik (gospodar), Jefto Orlović (vodja primopredajne sekcije RK), Alojz Pustoslemšek, Jože Grudnik, Ivan Krivec in Milan Kojc
Nadzorni odbor: Srečko Lamut (predsednik) ter člana Jože Punčoh in Rajko Vajd

1971–1973
Predsednik: Ludvik Es
Upravni odbor: Janez Žagar (tajnik), Anica Žiher (blagajničarka), Jože Grudnik (vodja primopredajne sekcije RK), Milan Praznik, Rafko Krznar, Sretan Stanojković
Nadzorni odbor: Milan Kojc (predsednik) ter člana Ivan Krivec in Alojz Pustoslemšek

1973–1975
Predsednik: Ludvik Es
Upravni odbor: Janez Žagar (tajnik), Franc Dobrovc (blagajnik), Jože Grudnik (vodja primopredajne sekcije RK), Jože Marolt (gospodar)
Nadzorni odbor: Milan Kojc (predsednik) ter člana Milan Praznik in Franc Felicjan

1975–1977
Predsednik: Franc Dobrovc
Upravni odbor: Slavko Žagar (tajnik), Anka Žiher (blagajničarka), Franc Felicijan (vodja primopredajne sekcije RK), Milan Matko (gospodar), Ludvik Es (za delo z mladimi), Janez Žagar (za povezavo z UO LO)
Nadzorni odbor: Milan Praznik (predsednik) ter člana Jože Marolt in Milan Kojc

1977–1979
Predsednik: Ludvik Es
Upravni odbor: Milan Kojc (podpredsednik), Anica Skornšek (tajnica in blagajničarka), Franc Felicijan, Jernej Podkrižnik, Božo Križnik
Nadzorni odbor: Janez Žagar (predsednik) ter člana Franc Dobrovc in Milan Praznik

1979–1982
Predsednik: Jože Grudnik
Upravni odbor: Franc Papež (podpredsednik), Jože Marolt (gospodar), Božo Križnik (vodja KV sekcije), Milan Kojc (vodja UKV sekcije), Ludvik Es (za pionirske sekcije), Martina Senica (tajnica kluba), Marinka Bojnec (blagajničarka), Ivan Žvipelj, Jernej Podkrižnik
Nadzorni odbor: Franc Dobrovc, Milan Matko, Milan Praznik

1982–1985
Predsednik: Ivan Žvipelj
Člani upravnega in nadzornega odbora: Rudi Stakne, Franc Felicijan, Milan Praznik, Alojz Vrtačnik, Ludvik Es, Tomaž Es, Božo Križnik, Milan Kojc, Ferdinand Erjavc, Jefto Orlović, Stanko Kotnik, Franjo Kaiser, Franc Dobrovc in Jože Grudnik
1985–1987
Predsednik: Ivan Žvipelj
Upravni odbor: Jože Grudnik (podpredsednik), Stane Kotnik (tajnik), Štefan Matjaž (blagajnik), Miro Prašnikar (gospodar), Jefto Orlović (vodja KV sekcije), Tomaž Es (vodja UKV sekcije), Milan Kojc (konstruktorstvo), Ludvik Es (sekcija OŠ Mozirje), Rudi Stakne (sekcija Gornji Grad), Alojz Vrtačnik (CB sekcija), Ferdinand Erjavc, Anton Rakun, Franc Felicijan, Milan Praznik, Franc Dobrovc, Božo Križnik
Nadzorni odbor: Franc Dobrovc (predsednik) ter člana Jože Marolt in Jože Remic

1987–1989
Predsednik: Tomaž Es
Člani upravnega in nadzornega odbora: Franc Felicijan, Stane Kotnik, Štefan Matjaž, Anton Rakun, Ferdinand Erjavc, Mateja Breznik, Jože Grudnik, Miro Prašnikar, Jože Remic, Jernej Podkrižnik, Milan Kojc, Ludvik Es, Ivan Žvipelj, Zlatko Vitanc, Jefto Orlović, Božo Križnik, Milan Matko, Franci Praznik

1989–1995
Predsednik: Ivan Žvipelj
Upravni odbor: Miro Prašnikar (podpredsednik), Stanko Kotnik (tajnik), Štefan Matjaž (blagajnik), Branko Miklavžina (gospodar), Jefto Orlović (vodja KV sekcije), Franci Praznik (vodja UKV sekcije), Jernej Podkrižnik (konstruktorstvo), Ludvik Es (sekcija OŠ Mozirje), Vili Petrin, Tomaž Es, Jože Grudnik
Nadzorni odbor: Božo Križnik (predsednik) ter člana Milan Matko in Franc Dobrovc

1995–1996
Predsednik: Zlatko Šmarčan
Upravni odbor: Miro Prašnikar (podpredsednik), Ciril Sem (tajnik), Marija Kompan (blagajničarka), Boris Fabjan (gospodar), Branko Enci (vodja KV sekcije), Rajko Krajnc (vodja UKV sekcije), Jože Rijavec (vodja sekcije S59DGS), Jozef Debets (vodja sekcije S59DLU), Ivo Žvipelj, Stanko Kotnik, Jože Grudnik
Nadzorni odbor: Vili Petrin (predsednik) ter člana Štefan Matjaž in Božo Križnik

1996–1999
Predsednik: Miro Prašnikar
Upravni odbor: Ciril Sem (tajnik), Marija Kompan (blagajničarka), Boris Fabjan (gospodar), Branko Enci (vodja KV sekcije), Rajko Krajnc (vodja UKV sekcije), Jože Rijavec (vodja sekcije S59DGS), Jozef Debets (vodja sekcije S59DLU), Ivan Žvipelj, Stanko Kotnik, Jože Grudnik
Nadzorni odbor: Vili Petrin (predsednik) ter člana Štefan Matjaž in Božo Križnik

1999–2003
Predsednik: Miro Prašnikar
Upravni odbor: Toni Bezovšek (podpredsednik), Uroš Krajner (UKV sekcija), Rajko Kranjc (KV sekcija), Jože Rijavec (sekcija S59DGS), Robi Hudolin, Franc Praznik, Ivan Žvipelj, Roman Tajnšek
Nadzorni odbor: Ferdinand Erjavc (predsednik) ter člana Peter Deleja in Ivan Kužnik

2003–2007
Predsednik: Miro Prašnikar
Upravni odbor: Toni Bezovšek (podpredsednik), Uroš Krajner (UKV sekcija), Rajko Kranjc (KV sekcija), Jože Rijavec (sekcija S59DGS), Robi Hudolin, Franc Praznik, Ivan Žvipelj, Roman Tajnšek
Nadzorni odbor: Ferdinand Erjavc (predsednik) ter člana Peter Deleja in Ivan Kužnik

2007–2011
Predsednik: Miro Prašnikar
Upravni odbor: Uroš Krajner (podpredsednik), Miran Bele (UKV sekcija), Matej Kladnik (KV sekcija), Toni Bezovšek (sekcija S59DGS), Robi Hudolin, Franc Praznik, Branko Gostečnik, Roman Tajnšek
Nadzorni odbor: Ferdinand Erjavec (predsednik) ter člana Peter Deleja in Ivan Kužnik

2011–2015
Predsednik: Uroš Krajner
Upravni odbor: Miro Prašnikar (podpredsednik), Negro Kočar (vodja UKV sekcije), Jaka Steblovnik (vodja KV sekcije), Toni Bezovšek (vodja sekcije S59DGS), Tomaž Robida, Franc Praznik, Robert Hudolin, Toni Steblovnik
Nadzorni odbor: Ferdinand Erjavec (predsednik) ter člana Miran Bele in Janez Kužnik

2015–2018
Predsednik: Uroš Krajner
Upravni odbor: Miro Prašnikar (podpredsednik), Negro Kočar (vodja UKV sekcije), Jaka Steblovnik (vodja KV sekcije), Toni Bezovšek (vodja sekcije S59DGS), Tomaž Robida, Franc Praznik, Robert Hudolin, Toni Steblovnik
Nadzorni odbor: Ferdinand Erjavec (predsednik) ter člana Matej Kladnik in Vili Petrin

2018–2022
Predsednik: Uroš Krajner
Upravni odbor: Miro Prašnikar (podpredsednik), Negro Kočar (vodja UKV sekcije), Jaka Steblovnik (vodja KV sekcije), Robi Hudolin (tajnik), Franc Praznik, Tomaž Robida,  Jože Sluga, Toni Steblovnik
Nadzorni odbor: Vili Petrin (predsednik) ter člana Matej Kladnik in Anton Bezovšek

*Vir: zapisniki sej UO in NO RK Mozirje ter zborov članov

  • Ogledov: 706